🎉 Domácí kombucha? S Loklok kombuchový kitem je to hračka! 🎉

Realizované projekty – Loklok kombucha

Projekty

Projekty a grantové tituly, které realizuje Loklok s.r.o.

Inovační vouchery – Klinická studie pro Loklok, s.r.o.

Název programu: Inovační vouchery VI.

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu:Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027933
Popis a cíl projektu: Cílem projektu je zpracování výzkumné zprávy, která objasní výsledky testování účinku aplikace nápoje kombucha společnosti Loklok, s.r.o. na pacienty zařazené v tzv. kolorektálním projektu.  

Informační plakát k projektu si můžete prohlédnout ZDE

____________

Komunikační a značková strategie vedoucí k digitální inovaci společnosti Loklok, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Evidenční číslo projektu: IDENT153

Cíl projektu: Provedení odborného poradenství v oblasti digitální transformace zahrnující identifikaci procesů (screening),
jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí ke zvýšení digitální úrovně podniku, včetně
zhodnocení dopadů a nákladů podniku, doporučení postupu a zpracování výstupní zprávy dodavatele.

Informační plakát k projektu si můžete prohlédnout ZDE

____________

Design Credits, Loklok, s.r.o.

Výzva č. 0218 – Design Credits v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Registrační číslo projektu: 0218000059

Cíl dotace: Podpora vzájemné spolupráce kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací

Účel dotace: Návrh funkčního interiérového doplňku (produktový design pro sériovou výrobu), jakž to platformy na nádoby a další součástí kombuchového kitu, který by zároveň komunikoval prémiovou hodnotu značky a produktů žadatele.

Informační plakát k projektu si můžete prohlédnout ZDE

____________

Kreativní vouchery – Loklok, s.r.o.

Výzva č. 0383 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Registrační číslo projektu: 0380000228

Cíl dotace: Podpora vzájemné spolupráce kreativních profesionálů Celostátní galerie kreativců a podnikatelského sektoru v oblasti kreativních inovací
Účel dotace: Zpracování širokých marketingových analýz a marketingových strategií s přesahem do oblasti podpory on-line marketingových aktivit společnosti.

Informační plakát k projektu si můžete prohlédnout ZDE